คลาสนี้มีขึ้นเพื่อพัฒนาเสียงและร่างกายของนักแสดง เพื่อให้นักแสดงนั้นสามารถ
ปลดปล่อยสิ่งที่ขวางกั้นการเข้าถึงแก่นของตัวละครอย่างแท้จริง
เรียนครั้งละ 4 ชั่วโมง จำนวน 5 ครั้ง

ผู้สอนหลัก
ครูส้ม ณัฐวรา หงษ์สุวรรณ 

ค่าเรียน คนละ 6,500 บาท

สามารถติดตามวันและตารางเวลาที่เปิดสอนคลาสต่างๆได้ทาง facebook