คลาสสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาการใช้เสียงเพื่อการแสดงและปรับบุคลิกภาพ เรียนรู้การใช้โทนเสียงและการควบคุมลมหายใจเพื่อให้นำไปใช้กับการใช้เสียงในโอกาสต่างๆ ทั้งในด้านการแสดงและการใช้ชีวิตประจำวันผ่านแบบฝึกหัดและการสร้างตัวละครสมมติจากเส้นเสียงของเราเอง มาทำความเข้าใจและรู้จักกับเสียงของตัวเองให้มากขึ้นกัน

ผู้สอนหลัก
ครูบุ๋น พิชญุตม์ รุ่งโรจน์ทรัพย์

ค่าเรียน คนละ 2,000 บาท

สามารถติดตามวันและตารางเวลาที่เปิดสอนคลาสต่างๆได้ทาง facebook