เวิร์คชอปสำหรับผู้ที่ต้องการพูดอย่างมั่นใจไร้ความตื่นเต้น พูดให้น่าสนใจ มีเสน่ห์ สามารถพรีเซนต์ผลงาน หรือพูดในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทุกคนจะได้รู้หลักการและเทคนิคในการใช้ร่างกาย น้ำเสียง ฝึกการคิดเพื่อพูดและนำเสนอ ตลอดจนพัฒนาบุคลิกภาพการแสดงออกเพื่อสร้างความประทับใจและโดดเด่น ผ่านแบบฝึกหัดที่เตรียมไว้เฉพาะคลาสนี้เท่านั้น

ผู้สอนหลัก
ครูเฟื้อง รักชน พุทธรังษี

ค่าเรียน คนละ 5,000 บาท

สามารถติดตามวันและตารางเวลาที่เปิดสอนคลาสต่างๆได้ทาง facebook