คอร์สอบรมการแสดงที่มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพทางร่างกาย และเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างร่างกายและจิตใจ (body and mind)ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจศิลปะการแสดง หรือนักแสดงที่อยากพัฒนาหรือแก้ปัญหาการใช้ร่างกายให้เป็นธรรมชาติ (สามารถประยุกต์ใช้ได้กับ ละครเวที, ภาพยนตร์, โฆษณา ฯลฯ)

ผู้สอนหลัก
ครูออม มานิตา ชอบชื่น

ค่าเรียน คนละ 6,500 บาท

สามารถติดตามวันและตารางเวลาที่เปิดสอนคลาสต่างๆได้ทาง facebook