สำหรับนักแสดงหรือบุคคลทั่วไปที่อยากจะพัฒนาร่างกายให้สามารถถ่ายทอดอารมณ์ที่ซับซ้อนของตัวละคนหรือให้อิสระกับร่างกายตัวเองจากพันธนาการทางอารมณ์ต่างๆ ผ่านการใช้เทคนิค the Lucid Body หรือระบบจักระของร่างกายทั้ง 6 และการนำมาประยุคกับการสร้างสรรค์ตัวละครที่ซับซ้อนเพื่อที่นักแสดงจะสามารถสวมบทบาทเป็นตัวละครในระดับจิตใต้สำนึกหรือระดับพลังงาน เรียนครั้งละ 4 ชั่วโมง จำนวน 5 ครั้ง

ผู้สอนหลัก
ครูส้ม ณัฐวรา หงษ์สุวรรณ 

ค่าเรียน คนละ 6,500 บาท

สามารถติดตามวันและตารางเวลาที่เปิดสอนคลาสต่างๆได้ทาง facebook