คอร์สอบรมการแสดง เพื่อผู้สนใจศิลปะการแสดง เริ่มด้วยการสร้างพื้นฐานทางการแสดงที่ดี เสริมทักษะ แล้วพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนด้วยโอกาสในการเรียนรู้จากบุคลากรในอาชีพตัวจริง อาทิ ผู้กำกับภาพยนตร์ ผู้กำกับละครโทรทัศน์ คนเขียนบท แอคติ้งโคช แคสติ้ง และนักแสดง ที่จะมาร่วมเป็นครูสอน รับจำนวนจำกัด เรียนครั้งละ 5 ชั่วโมง ทั้งหมด 8 สัปดาห์ รวม 40 ชั่วโมง

ผู้สอนหลัก
1. ครูมาย เพียงไพฑูรย์ สาตราวาหะ
2. ครูร่ม ร่มฉัตร ธนาลาภพิพัฒน์
3. ครูส้ม ณัฐวรา หงษ์สุวรรณ
4. ครูแอ ภัทราริน ปัญญานุตธรรม
5. ครูโย วราวรรณ สินจิตร์ 

ค่าเรียน คนละ 10,000 บาท 

สามารถติดตามวันและตารางเวลาที่เปิดสอนคลาสต่างๆได้ทาง facebook