ครูดีไซน์ ณัฐฎา เชาวะวนิชย์

ทีมงานผู้สอนของสปาร์ค ดราม่า สตูดิโอ

การศึกษา นิเทศศิลป์ สาขา การถ่ายภาพ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


ผู้ช่วยโค้ช Homestey,โค้ช แสงกระสือ ,รักสองปียินดีคืนเงิน ,โนรา ,สิ้นสามต่อน ,ฟ้าฟื้น(เด็ก)
สอนการแสดงให้นักแสดงช่องmono และ gmm25


การแสดง โฆษณากสิกรไทย, MV เจ็บจนพอ,ถ้าไม่เจอเธอ, ภาพยนตร์ How to ทิ้ง,ฟรีแลนซ์ ห้ามป่วย ห้ามพัก ห้ามรักหมอ