การมาถึงของคลาสที่สุดจัดจ้าน ที่รวมครูที่ทำงานจริงในวงการบันเทิง และเต็มเปี่ยมด้วยความสามารถในหลากหลายสไตล์ ทั้งการใช้ร่างกาย, เสียง และจินตนาการ จนต้องรีบเปิดรุ่นที่ 2 เหมาะสำหรับผู้ที่อยากรู้จักศาสตร์ของการแสดง เรียนรู้การแสดงขั้นพื้นฐาน

การมาถึงของคลาสที่สุดจัดจ้าน ที่รวมครูที่ทำงานจริงในวงการบันเทิง และเต็มเปี่ยมด้วยความสามารถในหลากหลายสไตล์ ทั้งการใช้ร่างกาย, เสียง และจินตนาการ จนต้องรีบเปิดรุ่นที่ 2 เหมาะสำหรับผู้ที่อยากรู้จักศาสตร์ของการแสดง เรียนรู้การแสดงขั้นพื้นฐาน

ผู้สอนหลัก
ครูโยลี่ วราวรรณ สินจิตร์
ครูเฟื้อง รักชน พุทธรังษี
ครูออม มานิตา ชอบชื่น
ครูบุ๋น พิชญุตม์ รุ่งโรจน์ทรัพย์
ครูดีไซน์ ณัฐฎา เชาวะวนิชย์

ค่าเรียน คนละ 5,500 บาท

สามารถติดตามวันและตารางเวลาที่เปิดสอนคลาสต่างๆได้ทาง facebook