เวิร์คชอปการแสดงที่ที่ผสมผสาน method acting techniques และ
acting for camera techniques เข้าด้วยกัน
ผู้เรียนจะได้พัฒนาความสามารถทางการแสดงผ่านแบบฝึกหัดการแสดงที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น เพื่อการแสดงที่ละเอียด มีความลึก และมีมิติมากขึ้น เข้าใจความสัมพันธ์ของกล้องและการแสดง สามารถสร้างเสน่ห์ด้วยการแสดงแบบ realistic ที่ถึงแม้จะเล่นน้อยแต่ส่งผลมาก (less is more) เข้าใจระดับความพอดีของการแสดงที่เหมาะกับจอภาพ และเพิ่มประสบการณ์การทำงานหน้ากล้องโดยการร่วมแสดงในหนังสั้น 15 นาที 

เรียนครั้งละ 4 ชั่วโมง จำนวน 5ครั้ง และครั้งที่ 6 จะเป็นการถ่ายทำภาพยนตร์สั้น ซึ่งจะใช้เวลาถ่ายทำประมาณ 5 – 6 ชั่วโมง รวมเวลาเรียนทั้งหมด 6 ครั้ง 25 ชั่วโมง

ผู้สอนหลัก 
ครูร่ม ร่มฉัตร ธนาลาภพิพัฒน์  

ค่าเรียน คนละ 9,000 บาท

สามารถติดตามวันและตารางเวลาที่เปิดสอนคลาสต่างๆได้ทาง facebook