คอร์สอบรมเพื่อสร้างประสบการณ์ด้านการแสดงให้กับเด็กๆ น้องๆ จะได้สนุกกับโลกแห่งจินตนาการ ได้เรียนรู้การใช้เครื่องมือสำคัญของนักแสดงในการสร้างตัวละคร ได้สร้างสรรค์เรื่องราวต่างๆ จากตัวเด็กเองผ่านการแสดง เรียนรู้เทคนิคการใช้เสียง และการเคลื่อนไหวร่างกาย อีกทั้งยังได้ฝึกฝนความคิดสร้างสรรค์ สมาธิ และความกล้าแสดงออก
รับนักเรียนอายุ 4-8 ปี เรียนครั้งละ 2 ชั่วโมง ทั้งหมด 5 สัปดาห์ รวม 10 ชั่วโมง

ผู้สอนหลัก
ครูมาย เพียงไพฑูรย์ สาตราวาหะ

ค่าเรียนคนละ 5,000 บาท

สามารถติดตามวันและตารางเวลาที่เปิดสอนคลาสต่างๆได้ทาง facebook