Flavors – Juice – Essence

Flavors – Juice – Essence รุ่นที่ 1 เพราะการแสดงไม่ได้รับรู้ผ่านการดูเท่านั้น แต่สามารถรับรู้ผ่านรสชาติและประสบการณ์ของผู้ชมด้วยคลาสนี้เป็นเทคนิคเชิงกายภาพ (physical technique) อันมีพื้นฐานแนวคิดมาจาก Rasa ในคัมภีร์ “นาฏยศาสตร์” จากอินเดียโบราณ ว่าด้วยรสชาติทางการแสดง ประยุกต์เข้ากับเทคนิค Physical Act โดยครูออม และ The Body in Motion โดยครูเฟื้อง เพื่อถ่ายทอดรสชาติทั้งแปดออกมาผ่านร่างกายของเราได้อย่างแท้จริง **สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ผ่านคลาส Physical Act และ/หรือ The Body in Motion มาแล้วเท่านั้น** เรียนทุกวันเสาร์ เริ่ม 8 พ.ค.-29 พ.ค. 64 เวลา 18:00-21:00 ผู้สอนหลัก ออม มานิตา ชอบชื่น Master of Fine Arts in Acting…

Read More