The Body in Motion batch 2

The Body in Motion batch 2 รับสมัครรุ่นถัดไป…เพื่อรู้จักและทำความเข้าใจพื้นฐานการใช้พลังงานภายในร่างกาย ในคอร์สนี้ครูเฟื้องจะพาทุกคนเข้าไปเรียนรู้ Energy Center หรือจุดศูนย์รวมพลังงาน ที่มีอยู่ในตัวทุกคน ผู้เรียนจะสามารถเข้าถึงอารมณ์ต่าง ๆ เข้าใจความเป็นมนุษย์ในเชิงลึกมากขึ้น และนำมาใช้ประโยชน์ในการแสดงได้ พบกันในวันเสาร์ที่ 7, 14, 21, 28 พฤศจิกายน และ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 18.00-21.00 น. (5 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง รวม 15 ชั่วโมง) ค่าเรียน 5,000 บาท/คน ผู้สอนครูเฟื้อง – รักชน พุทธรังษีรองชนะเลิศ KPN AWARD ครั้งที่ 22 เจ้าของวิทยานิพนธ์ “การประยุกต์ใช้บอร์ดเกมเพื่อพัฒนาทักษะสื่อสารการแสดง” นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผ่านการฝึกการแสดงหลากเทคนิค อาทิ Method…

Read More