อากาศร้อนขนาดนี้ ไปดูโฆษณาเครื่องปรับอากาศ “Midea” ที่ครูร่มได้โค้ชการแสดงให้กับ Paola นางแบบชื่อดังจากบราซิล กันดีกว่า

https://youtu.be/OtD0Z8o2P8Y

Posted by:Boon Pitchayut