ปิดคลาสกันไปแล้วกับ Intensive Mime for Performers ดูจากภาพพอจะเดาได้เลยว่า

พลังงานในคลาสมากมายขนาดไหน

Posted by:Boon Pitchayut