คลาส Act Board Class ครั้งแรกที่ผ่านมา น่าสนใจไม่น้อย ทุกคนได้ลองทำการแสดงผ่าน Board game สนุกๆ มาดูภาพบรรยากาศกันเลย

Posted by:Boon Pitchayut