ครูร่มไปเป็นวิทยากร เพื่อฝึกฝนทักษะการพูดและนำเสนอให้กับช่างแต่งหน้าของ Sephora เพื่อใช้ในการทำงานของช่างทุกๆคน 💄💋

ทักษะการแสดงแฝงอยู่ในหลายวงการจริงๆ

Posted by:Boon Pitchayut