งานพัฒนาพนักงานในองค์กรเราก็ทำ ครูร่ม -ครูส้ม ร่วมพัฒนาศักยภาพการเป็นพิธีกรให้กับ พิธีกรของธนาคารธนชาต ในวันที่ 19-20 ตุลาคม 2561 ผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ได้รับความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับตัวตนและบุคลิกภาพกันอย่างเต็มอิ่ม

Posted by:Boon Pitchayut